“Królestwo”, Szczepan Twardoch.

“Król”, Szczepan Twardoch.