“Między prawem i sprawiedliwością”, Adam Strzembosz.