“Uciekinierka”, Alice Munro.

“Miłość dobrej kobiety”, Alice Munro.

“Kocha, lubi, szanuje”, Alice Munro.

“Za kogo ty się uważasz”, Alice Munro.