“No dno po prostu jest Polska”, Adam Leszczyński.

“Żeby nie było śladów”, Cezary Łazarewicz.

“27 śmierci Toby’ego Obeda”, Joanna Gierak-Onoszko.